Bestyrelsen

Formand

Jimmy Adler Andersen

Brobæklunden 18

5260 Odense S

Tlf. mobil: 23309888

Mail: jimmy-andersen@oncable.dk

 

Kasserer

Henrik Schmidt

Kærnehøjvej 156

5260 Odense S

Tlf. priv. 65959230

Tlf mobil: 21220944

Mail: mister@schmidt.mail.dk

 

Næstformand

Bjarne Frimann

Klaus Berntsens Vej 72

5260 Odense S

Tlf. mobil: 20326236

Mail: bjfrimann@webspeed.dk

 

Sekretær

Jeannette Mikkelsen

Allerup Bygade 74

5220 Odense SØ

Tlf. mobil: 28834850

Mail: jeanmik13@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Lars Hansen

Allerup Bygade 26

5220 Odense SØ

Tlf. mobil: 20209599

Mail: lars@dannisgaard.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Søren Møller-Hansen

Engblommen 8

5220 Odense SØ

Tlf. mobil: 26278364

Mail: smh@familie.tele.dk