Bestyrelsen

Formand

Jimmy Adler Andersen

Brobæklunden 18

5260 Odense S

Tlf. mobil: 23309888

Mail: jimmy-andersen@oncable.dk

 

Næstformand

Henrik Schmidt

Kærnehøjvej 156

5260 Odense S

tlf. priv. 65959230

Tlf mobil 21220944

Mail: mister@schmidt.mail.dk

 

Kasserer

Lars Hansen

Allerup Bygade 26

5220 Odense SØ

Tlf. mobil 20209599

Mail: lars@dannisgaard.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Johs. Videsen

Brobækvænget 14

5260 Odense S

Tlf. priv. 65959016

Mail: johs@videsen.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Lars Krumholt

Hostrupsvænge 18

5700 Svendborg

Tlf. priv 62 21 72 42

Tlf. mobil 2750 4103

Mail: krumholt@sydfynsmail.dk