Generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 i Foreningen Allerup gamle Have


Der afholdes ordinær generalforsamling mandag d. 12. marts 2018 kl. 19.00 i Brobæklunden 35


Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning
3. Godkendelse af årsregnskab
4. Orientering om budget
5. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af vedtægter. (Bilag)
6. Valg af bestyrelse
Hvis vedtægterne ændres under 5 forsætter generalforsamlings valg således:
• Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer: 5 - 7 medlemmer
• Fastlæggelse af valgperioder
• Opstilling af kandidater og valg
Vedtages forslaget under pkt. 6 ikke, fortsættes efter de nuværende vedtægter:
På valg er
Lars Krumholt (modtager ikke genvalg)
Johs Videsen (modtager ikke genvalg)
Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor er Hans Henning Klint (medlem af Højby S.&G.). Hans Henning Klint modtager ikke
genvalg.
På valg som revisorsuppleant er Jørgen Poulsen, der er villig til at modtage genvalg.
7. Eventuelt


Tilmelding til generalforsamling til Lars Hansen, mail: lars@dannisgaard.dk gerne senest d. 10. marts 2018.


Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Jimmy Adler Andersen
formand